021-66505499
ورود   -   ثبت نام    |   

ارسال سفارشات

ارسال در خرید دات کام به 2 صورت انجام میگیرد

  •  از طریق پیک خرید دات کام :

در ارسال به شهر تهران، هزینه ارسال سفارشات بسته به حجم  و وزن سفارش  بین 25,000 تا 35,000 تومان  می باشد.

  • از طریق پست پیشتاز:

 هزینه ارسال سفارشات از طریق پست پیشتاز با تعرفه مصوب اداره ی پست بین 30,000 تا 45,000 تومان محاسبه می شود و هزینه ارسال برای سفارشات چند مرسوله ایی با توجه به تعداد مرسوله محاسبه می شود.